Kezdőlap

Balogh Elemér (Bp., 1871. okt. 22.Bp., 193 8. aug. 13.): politikus, közgazdasági író. A Kereskedelmi Ak.-n tanult. 1893-tól kezdve Ny.-Európa nagyvárosaiban tanulmányúton volt. Károlyí Sándor indítványára 1898-ban a Magy. Gazdaszövetség megbízta a Hangya fogyasztási szövetkezet megszervezésével, 1900-ban a Hangya ügyvezető ig.-ja lett. 1916-ban megalapította a Hangyaipar Rt.-ot. Az ÁFOSZ munkásszövetkezet ellensúlyozására 1905-ben megszervezte a Háztartás Fogyasztási Szövetkezetet. 1919 végén az Orsz. Központi Hitelszövetkezet és a Magyar Mezőgazdák Szövetkezete részvételével megalapította a Magyar Szövetkezeti Központok Áruforgalmi Rt.-át, a Futurát. Az ő kezdeményezésére alakult meg 1920-ban a bp.-i tudományegy. közgazdasági kara. 1925-ben tiszteletbeli közgazdasági doktorrá avatták. 1927-ben felsőházi tag. 1934-ben nyugdíjaztatta magát, ettől kezdve a Hangya elnöke volt. Az ellenforradalmi rendszer vezető szövetkezeti politikusa volt. Tevékeny szerepet játszott a Revíziós Ligában. Szerk. a fogyasztási szövetkezetek Szövetkezés c. hivatalos lapját. Valutapolitikai és szövetkezetpolitikai tanulmányokat írt. – F. m. A valuta szerepe a gazdasági válságban (Bp., 1896); Közgazdasági egyetem (Bp., 1900); Tájékoztató fogyasztási szövetkezetek szervezéséről (Bp., 1910); Emlékeim (Bp., 1938). – Irod. Dömötör László: Megemlékezés B. E.-ről (Bp., 1938).