Kezdőlap

Balogh Ilona (Bp., 1912. jún. 24.Bp., 1947. dec. 29.): művészettörténész. A régi m. művészet kutatója. A Pázmány Péter Tudományegy.-en néprajzi, művészettörténeti és régészeti tanulmányokat folytatott. Itt doktorált Györffy Istvánnál 1935-ben. 1945-től a Szépművészeti Múzeum munkatársaként dolgozott. Fő kutatási területe a néprajz és a művészettörténet összefüggései. Cikkei jelentek meg az Archeológiai Értesítő, a Művészettörténet és a Szépművészeti Múzeum Közleményei c. szaklapokban. – F. m. Adatok az olasz románkori szobrászat magyarországi hatásához (Bp., 1933); Magyar fatornyok (Bp., 1935); Les édifices de bois dans architecture religieuse hongroise (Bp., 1940); Az erdélyi fatemplomok kutatásának mai állása (Magyarok és románok, 2. köt., Bp., 1944);