Kezdőlap

Balogh István, Balogh páter (Stájerlak, 1894. márc. 30.Bp., 1976. júl. 20.): római katolikus pap, kisgazdapárti politikus, államtitkár. Temesvárott teológiát végzett, pappá szentelték (1918), a bp.-i és a szegedi tudományegy.-en 1925–29-ben filozófiát hallgatott; káplán, majd Szeged-alsóközponti plébános volt. A Szegedi Katolikus Tudósító (1927–35) alapító szerk.-je, a szegedi Tanyai Újság szerk.-je (1936–38), Erdei Ferenccel és Révai Józseffel az első koalíciós demokratikus lap, a szegedi Délmagyarország társszerk.-je (1944–1945. máj.). A FKgP szegedi szervezetének megszervezője (1944. nov.), a debreceni ideiglenes ngy. tagja, a miniszterelnökség államtitkára (1944. dec. 23.–1947. máj. 31.), mint bizottsági titkár ő adta elő a fegyverszünetet kérő s Németo.-nak hadat üzenő javaslatot. Egyik aláírója volt a moszkvai fegyverszüneti szerződésnek (1945. jan. 20.). A FKgP ideiglenes orsz. vezetőségének tagja (1944. dec.–1945. febr.), 1945. aug. 20-tól a FKgP intéző bizottságának tagja, 1946 tavaszától a FKgP Politikai Bizottságának tagja, a FKgP főtitkára (1947. febr. 19.-jún. 3.), jún. 4-én kilépett a pártból. Megalakította az ellenzéki, polgári, liberális Független Magyar Demokrata Pártot (1947. júl.), 1949 tavaszán pártjával csatlakozott a Függetlenségi Népfronthoz. Részt vett a papi békemozgalom megalakításában (1950). Visszatért az egyházi szolgálatba, az 1950-es években vidéki plébános, majd a bp.-i belvárosi Szt. Mihály-templom lelkésze (1962–76), 1968-tól c. apát. – M. Egyházi imák, énekek (Szeged, 1926); Velencei diplomaták Magyarországon (Szeged, 1929). – Irod. Balogh Sándor: Parlamenti és pártharcok Magyarországon 1945-47 (Bp., 1975); Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944–1947 (Bp., 1976). – Szi. Marosán György: Az úton végig kell menni (emlékirat, Bp., 1972).