Kezdőlap

Balogh József (Gödöllő, 1893. jún. 12.Bp., 1944. ápr. 2.): publicista, klasszikafilológus, irodalomtörténész. Az egy.-et Bp.-en, Berlinben, Münchenben és Freiburgban végezte, 1918-ban doktori oklevelet szerzett. 1927-től 1935-ig a Magyar Szemle Társaság főtitkára. A Nouvelle Revue de Hongrie és a Hungárian Quarterly c. lapok felelős szerk.-je. Szerkesztőségi titkára A bolsevizmus Magyarországon (Bp., 1921) c. műnek, amely az ellenforradalmi rendszer politikáját támogatta. F. Dornseiffel együtt kiadta Dante De vulgari eloquentia c. művét német fordításban, magyarázatokkal. A Parthenon egyesület szervezője a 30-as évek végétől. Szerk.-je az egyesület kétnyelvű klasszikusainak és tanulmányainak. Ebben jelent meg ~ fordításában Szent Ágoston Confessiones c. műve (I–II. Bp., 1943). A konzervatív nagytőkés nyugati orientáció híve volt; a Gestapo emberei ölték meg. Az ókori és középkori latinság kutatása köréből számos cikke jelent meg a szaklapokban. – F. m. Voces paginarum (Adatok a hangos olvasás és írás történetéhez, Bp., 1921, németül is); A klasszikus műveltségért (Bp., 1934). – Irod. Rónay György: B. J. (Magy. mártír írók antológiája. Szerk. Bóka László, Bp., 1947); Borzsák István: B. J. (Antik Tanulm. 1955-)