Kezdőlap

Balogh Péter (Nábrád, 1792. febr. 12.Debrecen, 1870. nov. 23.): ref. püspök. Teológiai tanulmányai végeztével előbb jogi pályán működött, de hamarosan visszatért az egyházi pályára. 1822-tő1 nagyszalontai lelkipásztor. 1832-ben esperes, 1855-ben helyettes szuperintendens. 1859-ben elnökölt azon a Debrecenben tartott egyházkerületi gyűlésen, amely fellépett a vallásügyi pátens ellen és a ref. egyház jogainak visszaállítását kérte. Szerepléséért törvényszék elé idézték, s egészen a pátens visszavonásáig folytonos zaklatásban volt része. A pátens visszavonása után 1860-tól a tiszántúli ref. egyházkerület püspöke. Ez időszakban eredményesen tevékenykedett a debreceni ref. kollégium fejlesztése érdekében.