Kezdőlap

Bán Imre (Nagyvárad, 18901944): ügyvéd, technikatörténész. Jogi tanulmányait szülővárosában végezte. Az I. világháborúban tartalékos főhadnagyként vett részt. 1920-ban ügyvédi oklevelet szerzett s a Nagybátony-Újlaki Egyesült Iparművek jogi osztályán dolgozott. 1923-ban a Salgótarjáni Kőszénbánya RT. jogi osztályának vezetője s rövidesen a vállalat h. ig.-ja lett. 1941-ben kitették állásából. Elsősorban bányajoggal és a bányászat történetével foglalkozott. Önálló levéltári kutatásai alapján több tanulmányt írt a m. szénbányászat múltjáról. 1944 végén ismeretlen körülmények között vesztette életét. – M. Magyar bányajog (Alliquander Ödönnel és Tassonyi Ernővel, Bp., 1931); Adatok a magyar kőszénbányászat történetéhez a XVIII. században (Bp., 1934); A magyar kőszénbányászat története az 1759–1918 években (Az MTA Műsz. Tud. Oszt. Közl., VIII. 1953, 3–4. sz., posztumusz munka). – Irod. Faller Jenő: In memoriam Emerici dr. B. (Bp., 1953).