Kezdőlap

Bán Oszkár (PincehelyGörbő, 1901. nov. 14.–Margate, USA, 1980. márc. 19.): író, költő, irodalomtörténész. 1921-ig egy bp.-i biztosítótársaságnál dolgozott, rendszeresen írt a Népszavába, verseit közölte A Hét, a Múlt és Jövő, a Nyugat. 1922 nyarán kivándorolt az USA-ba, gyári munkás Clevelandben, majd a Szabadság, később az Új Előre c. baloldali lap munkatársa, ahol a beérkező munkáslevelekre válaszolt. A New York-i Figyelő és az Amerikai Magyar Népszava közölte írásait. Felkutatta és kötetbe szerk. az amerikai m. költők alkotásait. A még kiadásra váró antológiája jelentős népköltési gyűjtést is tartalmaz. Közreműködésével került haza Milton Smith New York-i műgyűjtő hagyatékából az a nevezetes szerződés, melyben Petőfi 1846. jún. 22-én 500 pengőforint ellenében átengedte Emich Gusztávnak az összes megjelent versei kiadását. Hamvai a görbői temetőben nyugszanak. – M. Hajsza közben (versek, Bp., 1922); A hajsza végén (versek, Montreal, 1968). Az utóbbi kötetbe felvett Rege az amerikai magyar költőkről c. költeménye 24 kortárs amerikai költőről szól.