Kezdőlap

Bánáss László (Pozsony, 1888. okt. 14.Bp., 1949. ápr. 20.): veszprémi r. k. püspök. Innsbruckban teológiát, Rómában jogot, Münchenben zenét tanult. Nagyváradon szentelték pappá (1912). Rómában elvégezte a diplomáciai főiskolát. Tábori lelkész, káplán, a nagyváradi tanítóképző ig.-ja, egyházmegyei zeneig., székesegyházi karnagy, nagyszalontai, debreceni plébános (1942). Veszprémi apostoli kormányzó (1945), utóbb püspök (1946). A vallásközi béke megteremtésén fáradozott. – Irod. Ijjas Antal: Sírontúli üzenet (Új Ember, 1960. nov. 27.).