Kezdőlap

Bancsa István; Vancsa (?1266): esztergomi érsek, bíboros. A Bács vm.-ben birtokos ~ nemzetség tagja (apja Orváz). Pályafutását a kir. kancelláriában kezdte, 1238-tól 1240-ig kir. kancellár és bécsi prépost, 1240–42-ben váci püspök volt. 1241-ben IV. Béla utasítására a kir. családot kísérte az osztrák herceghez, onnan követként a pápához ment, hogy a tatárok ellen segítséget szerezzen. Sikertelen missziója után a Dalmáciában tartózkodó kir. családhoz tért vissza. 1242-től esztergomi érsek, 1252. okt.-ben bíboros, ezután prenestei püspök. 1253-tól kezdve Itáliában élt, többször foglalkozott m. egyházi ügyekkel. – Irod. Monumenta ecclesiae Strigoniensis (Strigonii, 1874. I.); Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (I., Bp., 1900).