Kezdőlap

Bánffy György, gróf (Piski, 1746. dec. 24.Kolozsvár, 1822. júl. 5.): Erdély kormányzója. Tanulmányait a bécsi Theresianumban végezte. 1776-ban cs. és kir. tanácsos, majd Kolozs vm. főispánja. 1777-ben az erdélyi kormányzóság tanácsosa. 1782-ben Erdély kincstartója, 1783-ban alkancellárja, 1787-től haláláig kormányzója volt; e hivatalában az 1790-i ogy. is megerősítette. Bonchidai kastélyában fényes barokk udvart tartott. – Irod. Helmut Klima: Guvernatores Transilvaniei 1774–1867 (Nagyszeben, 1943).