Kezdőlap

Bánfi Miklós (?1500. okt.): főudvarmester, diplomata. Apja ~ István. 1464-től 1467-ig pohárnokmester, 1467–78 között pozsonyi főispán, 1488-ban verőcei ispán. Diplomáciai küldetésben vett részt, bár csak magyarul tudott (1468: Velence, Róma, Nápoly, 1473: Milánó, 1477-ben kétszer Frigyes császárnál, 1486-ban Ulászló cseh királynál). 1490-től 1500-ig (1494–99 között Ráskai Balázzsal együtt) főudvarmester volt. – Irod. Wertner Mór: A Buzád-Hahót nemzetség (Turul, 1898. 24. 65.); Fraknói Vilmos: Mátyás király magyar diplomatái (Századok, 1899. 1–3.).