Kezdőlap

Bánk (1213. sz.): bán. A Bor-Kalán nemzetség tagja. 1199-től 1206-ig újvári, 1203-tól zalai ispán, 1208–09-ben horvát-szlavón bán. 1211–12-ben királynéi udvarbíró, 1212-ben kevei ispán, 1212–13-ban nádor és pozsonyi ispán. Részese (de nem vezére) volt annak az összeesküvésnek, amely II. András távollétében 1213-ban Gertrúd kir.-né meggyilkolásával végződött. Ezért csupán tisztségeit kellett átmenetileg feladnia, és csak Béla ifjabb kir. fellépésére fosztották meg birtokaitól az összeesküvésben való részvétele miatt. Feleségének (a költőknél Melinda) elcsábítása csak a 13. sz. végi osztrák krónikákban tűnik fel. Az összeesküvés a Gertrúd által pártfogolt idegen uralom elleni m. főúri akció volt. 1217–18-ban horvát-szlavón bán, 1221–22-ben Fejér vm.-i, 1222-ben bodrogi és újvári ispán. – Irod. Karácsonyi János: A magyar nemzetségek (I., Bp., 1900). – Szi. Kisfaludy Sándor: B. (dráma); Katona József: B. bán (dráma, Pest, 1821); Petőfi Sándor: Bánk bán (vers); F. Grillparzer: Ein trener Diener seines Herrn (dráma, Stuttgart, 1872); Erkel Ferenc: B. bán (opera, 1861).