Kezdőlap

Bányai László (Hódmezővásárhely, 1904. szept. 23.Bp., 1979. szept. 21.): író, újságíró. A gimn.-ot szülővárosában végezte, a szegedi tudományegy. jog- és államtudományi karán szerzett diplomát. 1921 óta publikált; cikkei, versei, elbeszélései, tanulmányai a Magyarságban, a Nemzeti Újságban, a Pesti Naplóban, a Budapesti Hírlapban és a Napkeletben jelemek meg. Végh Tamás álnéven dalokat, dalszövegeket is írt. Galyasi Miklóssal, Pákozdy Ferenccel együtt a vásárhelyi művésztársasághoz tartozott. Néhány évig férje volt József Jolánnak; visszaemlékezést írt József Attiláról. – F. m. Lázár lakomája (elb., Hódmezővásárhely, 1926); Az utolsó szó jogán (r.,Bp., 1942); Négyszemközt József Attilával (életrajz, tan., Bp., 1943). – Irod. Nekr. Kopré József (Kritika, 1979. 11. sz.); Tasi József (Élet és Irod., 1979. 40. sz.).