Kezdőlap

Bányay Aladár (Nagybecskerek, 1889. jan. 20.Bp., 1973. jún. 5.): zeneszerző. Hét éves korától zongorázott; a bp.-i Zeneművészeti Főisk.-a Kodály Zoltán, Siklós Albert és Szabados Béla tanítványa volt, a karnagyképzőt Kún Lászlónál végezte. Nagybecskereken, Kassán, Brassóban és Pozsonyban folytatott karmesteri tevékenységet, majd a bp.-i Nemzeti Színház karnagya volt. Mintegy 30 zenekari művét a Magy. Rádió szalonzenekara és Roósz Emil zenekara adta elő a rádióban. – F. m. Hangverseny-nyitány; Pipacsálma (pantomim); Három bokor saláta (daljáték); Ideális feleség (operett).