Kezdőlap

Barabás Endre (Középajta, 1870. márc. 5.Bp., 1945. máj. 28.): tanár, újságíró. Nagyenyeden tanítóképzőt, Bp.-en polgári iskolai tanítóképzőt végzett. 1934-ben Marosvásárhelyen a ref. felső leányiskola, 1894–1901 között a községi polgári iskola, 1902–03-ban a székelykeresztúri, 1903–21-ben a Kolozsvári Áll. Tanítóképző tanára, 1911–19-ben a Dévai Állami Tanítóképző ig.-ja. 1919. máj.-ban a román hatóságok letartóztatták Nagyszebenben, majd Fogarason fogságban tartották, nov.-ben kiutasították. 1919-től Bp.-en élt, ahol először a min. elnökségi sajtócenzúra, a Bocskai Társ., majd a Népies Irodalmi Társ. munkatársa. 1925-ben főigazgatói címet kapott. Az általa erdélyiek számára alapított otthonban számos, a fővárosban tanult fiatalnak nyújtott segítséget diplomájuk megszerzéséig. 1925-ben az isk. tanulmányaikat végzők támogatására ún. „gyámszülő társaságokat”, s a végzettek további sorsát figyelemmel kísérő „gondviselő társaságokat” hozottlétre. Pedagógiai cikkei 1899–1918 között a Család és Iskola, a Gazdaszövetség, a Magyar Tanítóképző, a Néptanítók Lapja, a Polgári Iskolai Közlöny és a Szövetkezés c. lapokban; társadalompolitikai és szövetkezeti cikkei 1900–14-ben a Közgazdasági Szemlében, a Köztelekben, a Magyar Gazdák Szemléjében és a Magyar Társadalomtudományi Szemlében jelentek meg. Szerk. a Dévai Tanítóképző Értesítőjét (1911–1919) és Bp.-en az Erdélyi Híreket (1920). – F. m. A székely kivándorlás és a Romániában élő magyarok helyzete (Közgazdasági Szle., 1901., klny., Bp., 1901); Az erdélyrészi népfajok birtokaránya (Közgazdasági Szle., 1905., klny., Bp., 1905); Magyar tanulságok a bukaresti kiállításról (Kolozsvár, 1906); Románia nemzetiségi politikája és az oláhajkú magyar polgárok (Közgazdasági Szle., 1908., klny., Bp., 1908; K. Barna Endre néven); Románia mezőgazdasági és szociális helyzete (Kolozsvár, 1909); A romániai magyar kisebbség sérelmei (Bp., 1922); Erdélystatisztikája (Lugos, 1924); A romániai magyar nyelvű oktatásügy első tíz éve 1918–28 (Lugos, 1929; németül 1929); A magyar és román kultúrpolitika irányai (Bp., 1931); A falukutatás és a tanítók (Bp., 1935; A magyar iskolaügy helyzete Romániában 1918–40–41 (Kecskemét, 1941). – Irod. Hajdú D. Dénes: B. E.-ről (Magy. Nemzet, 1985. ápr. 29.).