Kezdőlap

Barabás István (Fertőszéplak, 1855. aug. 18.Szombathely, 1936. júl. 17.): tanító, tűzvédelmi szakember. A tanítóképzőt Csurgón végezte. Grazban tűzoltói és tűzrendészeti ismereteket szerzett, a bécsi zeneak.-n egyházzenét, Veszprémben közgazdaságtant tanult. Somogykisvadáron, Sopronhegykőn tanított, Vasváron a gazdasági és iparostanuló isk. ig.-ja lett. Itt fogyasztási és értékesítési szövetkezetet alapított, önkéntes tűzoltóegyesületeket szervezett, az Országos Tűzoltó Szövetség elnökségi tagja lett. A taktikai tűzvédelem szakembere, Vasváron kívül több falut mentett meg a teljes pusztulástól. Rábeszélésére Festetics Tasziló hg. birtokaiból 19 község lakosainak juttatott olcsón 1912-ben földbirtokot. A Soproni Ujságnak, a Vasmegyei Lapoknak munkatársa, a Vasvármegyei Tűzrendészeti Közlönynek, a Kántorok Lapjának szerk.-je volt. 1919-ben meghurcolták, ezért nyugdíjazását kérte. Híres volt művészi orgonajátékáról. A pécsi Angster-cég számára több manuálos orgonákat tervezett. Zeneszerzéssel is foglalkozott. – F. m. A tűzoltás taktikája. Tűzoltók gyakorló könyve. – Irod. Halász Imre: Vasmegyei fejek (Szombathely, 1930); Bendefy László: A magyar tűzoltóság története (Bp., 1944).