Kezdőlap

Barabás Samu (Papolc, 1855. nov. 14.Papolc, 1940. nov. 18.): történetíró, könyvtáros, levéltáros, az MTA l. tagja (1910). Egy.-i tanulmányait Bp.-en és Bécsben végezte. A kútfőkritikát a bécsi történeti intézetben tanulmányozta. 1883-tól az Egyetemi Könyvtár, majd 1885–1915-ben az Orsz. Levéltár munkatársa. A Magy. Történelmi Társulatnak Szilágyi Sándor mellett segédtitkára, majd jegyzője, utóbb 1899–1914-ben főtitkára. Főleg iratközlő, oklevélkiadó munkásságot folytatott. – F. m. Frater Martinuzzi György élete (Pozsony, 1885); I. Rákóczi György erdélyi fejedelem és a porta (Iratpublikáció Beke Antallal együtt, Bp., 1888); A római szent birodalmi gróf széki Teleki-család oklevéltára (I–II., Bp., 1895–96); A Blagay-család oklevéltára (Thallóczy Lajossal, Monum. Hung. Hist. 1. oszt. XXIX–XXX., Bp., 1897); Zrínyi Miklós, a szigetvári hős életére vonatkozó levelek és okiratok (I–II., Bp., 1898–1899); A Frangepán-családok levéltára (Thallóczy Lajossal, I–II. Scriptores Hungariae Historica 1. oszt. 35, 38. Bp., 1910–13); Székely oklevéltár (Magy. Tört, Tár, XX., VIII., Bp., 1934). – Irod. Lukinich Imre: B. S. (Századok, 1941).