Kezdőlap

Barakonyi Ferenc (16111675 körül): költő. Felső-Mo. egyik tekintélyes nemese volt. Egyetlen hiteles fennmaradt versében kedvese halálán kesereg (1653). Wesselényi Ferenc nádor és Széchy Mária bizalmasa volt, s jóvoltukból lemásolta a maga számára Balassi szerelmi verseinek kéziratát. A régebbi irodalomtörténet egy kötetre rúgó ének szerzőjének tekintette, mert Erdélyi Pál az ím. Teleki-kódex valamennyi versét – tévesen – neki tulajdonította. – Irod. Klaniczay Tibor: B. F. (Magy. Századok, Bp., 1948.)