Kezdőlap

Barankovics István (Eger, 1906. dec. 13.New–York, 1974. márc. 13.): újságíró, szerkesztő, politikus, országgyűlési képviselő. Érettségi (1923) után újságíró lett. A függetlenségi mozgalom polgári szárnyához tartozott. Gróf Dessewffy Gyulával közösen megindította és szerk. Az ország útja c. folyóiratot (1937–44). A FKgP lapjának, a Kis Újságnak segédszerk.-je és politikai rovatvezetője 1943-ig, az Esti Kis Újság (1941–44) és a Magyar Nemzet szerk.-je volt (1943). Ngy.-i (1945–47) és ogy.-i képviselő (1947–49) volt. 1945-től a kereszténydemokrácia eszméi jegyében a Demokrata Néppárt elnöke a párt feloszlatásáig (1949. febr. 4.), s hetilapja, a Hazánk felelős szerk.-je (1945–49). 1949. jan.-ban külföldre távozott, 1951-ben az USA-ban telepedett le, a „Magy. Nemzeti Bizottmányban” tevékenykedett. – F. m. Programbeszéd a Demokrata Néppárt 1945. évi szept. hó 25-i értekezletén (Bp., 1945); Keresztény demokrácia. Mit akar a Demokrata Néppárt? (Programbeszédként elhangzott Győrött, 1947. aug. 10.; Bp., 1947); Az ún. nemzeti képviselet kérdéseiről, 1957. nov. 4. (New York, 1957); Sorsdöntő elhatározások sorsdöntő évek előtt (New York, 1959. – Irod. Vida István: A Független Kisgazdapárt politikája 1944–47 (Bp., 1976).