Kezdőlap

Bárány Boldizsár (? 17931860? ): ügyvéd, drámaíró, Katona József barátja. 1836-ban Gombán (Somogy vm.) ügyvéd. Több magyar történeti tárgyú színdarabot írt, melyeket előadtak (Sajdár és Rurik, Pest, 1812; Rübezahl, Debrecen, 1838), de csak az Árpádi ház jelent meg nyomtatásban (Székesfehérvár, 1836). A bánk bán első kidolgozásáról írt részletes bírálatát (Bánk-bán rostája, 1814; küzölte Lipóczy György a Kisf. Társ. Évl. Új f. III. kötetében, 1869) Katona József a második kidolgozásnál fel is használta. Irod. Zsoldos Jenő: Adatok B. B. életéhez (Irod. tört. Közl., 1934).