Kezdőlap

Bárány Gerő (Dés, 1878. jan. 9.Bp., 1939. máj. 2.): jogász, jogbölcseleti író. 1900–34 között a közoktatásügyi min.-ban teljesített szolgálatot; mint h. államtitkár ment nyugdíjba. 1926-tól a tudományegy.-i közgazdasági karon a filozófia meghívott előadója volt. Mint jogbölcseleti szakíró szubjektív idealista álláspontot képviselt. – M. Kant Immánuel (Kolozsvár, 1904); Jogbölcselkedés (Bp., 1904); Bűn és bűnhődés (Bp., 1906); Ethikai előadások (Bp., 1915); Ethikai világrend útjelzői (Bp., 1925); Philosophiai essaik (Bp., 1930).