Kezdőlap

Bárány György (Beled, 1682Sárszentlőrinc, 1757. júl. 1.): tanár, ev. lelkész. Jénában, majd Halléban tanult az egy.-en. Ez utóbbi helyen a pietista A. H. Franckét hallgatta, akinek pedagógiai elveit később Mo.-on is népszerűsítette. Hazatérve Győrben tanár, majd több dunántúli helyen lelkész. Az oktatásban a klasszikus nyelvek háttérbe szorításával a m. nyelvnek és a reáliáknak kívánt nagyobb teret biztosítani. M.-ra fordította A. H. Francke Oktatás a gyermeknevelésről c. művét (Halle, 1711); Luther Kis- és nagy kátéját (1750), Torkos Andrással az Újszövetséget (1754). – Irod. Payr Sándor: A pietizmus paedagógiája (Theol. Szakl., 1907–1908).