Kezdőlap

Bárány János, Hermann (Pöstyén, 1895. dec. 8.Veszprém, 1970. febr. 15.): röntgenológus, az orvostudományok kandidátusa (1952). Egy.-i tanulmányait katonai szolgálata idején kezdte (1913), oklevelét a bp.-i tudományegy. orvosi karán szerezte (1921). 1917-től 1939-ig a bp.-i egyetem Központi Röntgenintézetében hallgatóként, orvosgyakornokként, tanársegédként tevékenykedett, 1921-től 1939-ig az Urológiai Klinika röntgenlaboratóriumát is vezette. 1937-ben egy.-i magántanárrá habilitálták az urológiai diagnosztika, különös tekintettel a röntgenvizsgálatokra tárgykörben. 1939–42-ben Pécsett az egy. nőgyógyászati-szülészeti, sugárdiagnosztikai és terápiai feladatokat látott el, és vezette a nőgyógyászati és szülészeti klinika röntgenlaboratóriumát. 1942-ben magántanári képesítést szerzett. 1942-től a szabadkai kórház ig. röntgen-főorvosa. 1946-tól 1970-ig, nyugdíjazásáig a Veszprém m.-i kórház röntgenfőorvosa, ig. h.-e volt. Főleg az urológiai röntgendiagnosztika, a vesekövek röntgenfinomszerkezeti vizsgálata, majd a röntgensugarak károsító hatása és az ellene való védekezés foglalkoztatta. Részt vett a Magy. Orvosok Röntgenegyesületének megszervezésében (1923), melynek 1935–39-ben a főtitkára volt. Megszervezte a Ny-Dunántúli Röntgenszakcsoportot (1947). – Irod. Vég József: B. J. (Magy. Radiol., 1970. 2. sz.); Erdélyi Mihály: B. J. (Radiol. Közl., 1970. 1. sz.).