Kezdőlap

Baranyai Béla (Károlyváros, 1882. okt. 21.Berlin, 1945. febr. 3.): jogtörténész, egyetemi tanár. Jogi tanulmányait a pécsi jogak.-n és a bp.-i egy.-en végezte. 1905-től Baranya vm. allevéltárosa. 1910-től Somogy vm. főlevéltárosa. 1913-tól a bp.-i Orsz. Levéltár munkatársa. 1922-től 1926-ig a Magyar Történeti Társulat bécsi intézetében és a bécsi levéltárban folytatta munkáját. 1927-től a debreceni egy.-en az alkotmány-és jogtörténet ny. r. tanára. Légitámadás során vesztette életét. Számos tanulmánya jelent meg a m.-jog-, alkotmány- és köztörténet köréből. M. Somogy vármegye nemes családjai (Bp., 1914); Zsigmond király úgynevezett Sárkányrendje (Bp., 1926); A lengyel királykoronázás (Karcag, 1927). – Irod. Varga Endre: Nekrológ (Századok, 1945–46); Dőry Ferenc: Nekrológ (Levéltári Közl., 1946); Kanyar József: Somogy megye levéltára (Kaposvár, 1962).