Kezdőlap

Baranyai Béláné, Hildegard Dannenberg (Berlin, 1897. dec. 3.Bp., 1986. dec. 22.): művészettörténész. Egy.-i tanulmányait 1922-1925 között a frankfurti, ill. a berlini egy.-en végezte. 1926–27-ben a Magy. Történeti Társ, bécsi intézetének ösztöndíjasa volt. Az Orsz. Műemléki Felügyelőség, a Művészettörténeti Dokumentációs Központ, majd utódjának, az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportjának volt munkatársa. Elsősorban a mo.-i építészettel és egyházművészettel foglalkozott. Levéltári kutatásainak eredménye a módszertani publikációk, inventáriumok közreadása és részlettanulmányok mellett az Orsz. Levéltár Urbaria et Conscriptiones anyagának művészettörténeti szempontú közzététele. Műemléki kutatásai az 1950-es években kezdodő topográfiai munkákhoz kötődtek. Az egyes emlékek helyszíni felmérését mindig az írott forrásokkal való összevetés követte. Így tollából a kétkötetes ún. kis topográfia, valamint a nagy topográfia Nógrád, Pest, Heves és Szabolcs–Szatmár megyei köteteinek bevezető tanulmányai és címszavai mellett az egyes emlékek monografikus, a keletkezés művészi-megrendelői hátterét, stiláris és ikonográfiai öszszefüggéseit vizsgáló tanulmány látott napvilágot. – F. m. Der Krucsay-Altar in Nyírbátor (Acta Historiae Artium, 1959); Das gotische Bronze-Taufbechen in Gyöngyös (Acta Historiae Artium XII/1966); Das Hochaltarretabel Gyöngyöspata (Acta Historiae Artium, 1970); A detki kehely (Műv. tört. Ért. 1970); Mesterek és mesterművek az északkelet-magyarországi barokk szobrászatban. Magyarországi reneszánsz és barokk (Műv. tört. tanulmányok, Bp., 1975); Beiträge zur späteren Baugeschichte deralten Minoritenkirche in Leutschau (Acta Technika, 1979); Urbaria et Conscriptiones 7/1–2 (Bp., 1984); Szabolcs-Szatmár megye műemlékei (I, Bp., 1986: címszavak, II, Bp., 1987:levéltári kutatás). – Irod. Détshy M.: B. B. 85 éves (Magy. Műemlékvédelem, 1984. 9. sz.).