Kezdőlap

Baranyai Decsi János, Czimor (Decs, 1560 körülMarosvásárhely, 1601 máj. 15.): humanista, udvari történetíró, tanár. A wittenbergi és paduai egy.-en tanult. 1592 végén Kolozsváron telepedett le, 1593-tól a marosvásárhelyi isk.-ban tanított. 1595-től ugyanott lelkész. Mint udvari historikus, munkájában a 16. sz. végének történetét, Báthori Zsigmond tetteit örökítette meg. Jogtörténeti forrásanyaggyűjtéssel és bölcselettel is foglalkozott; az arisztotelészi filozófia tanítványa. Magyarra fordította Sallustiust (Szeben, 1595); átdolgozta, kibővítette, részben m. közmondásokkal helyettesítette Erasmus közmondás-gyűjteményét (Bártfa, 1598). Ő volt az első m. közmondásgyűjtő. – M. Joannis Decii Barovii Commentariorum De rebus Ungaricis (Monum. Hung. Hist., II. oszt. XVII. Kiadta Toldy Ferenc Pest, 1865); Synopsis Philosophiae… (Wittenbergae, 1595). – Irod. Toldy Ferenc: Corpus grammaticorum linguae Hungaricae veterum (Pest, 1866); Ballagi Mór: B. D. J. és Kisviczay Péter közmondásai (Bp., 1882); Szabó K.: Adatok D. J. életéhez (Bp., 1898).