Kezdőlap

Baranyai István (Pest, 1848. febr. 5.1910.): földbirtokos, mezőgazdasági szakíró. A bp.-i műegy. elvégzése után a hohenheimi gazdasági ak.-n tanult tovább. Hazatérve gazdálkodott, majd 1885-től jelentős szerepe volt a Heves vm.-i gazdasági egyesület életének irányításában. Titkára volt az Országos Magyar Gazdasági Egyesületnek (OMGE). Ugyanez évtől kezdve a Gazdasági Lapok társszerk.-je, 1889-től a Gyümölcsészeti és Konyhakertészeti Füzetek szerk. tulajdonosa. – F. m. A konyhakertészet (Bp., 1894).