Kezdőlap

Baranyai Zoltán (Nagyszőllős, 1888. dec. 12.Notre–Dame, USA, 1948): irodalomtörténész, diplomata, jogi író. 1911-től Bp.-en középisk. tanár. 1920-tól külügyi szolgálatot teljesített, előbb Bernben a m. követségen, utóbb Genfben a Népszövetség mellett működő m. titkárságon. 1926-ban a szegedi egy.-en magántanár lett (irodalomtörténet). 1936-tól Bp.-en a külügymin.-ban teljesített szolgálatot. Számos kormánydelegáció tagja (nemzetközi munkaügyi értekezlet, stresai gazdasági konferencia stb.). 1945-től min.-i. osztályfőnök. 1946-ban a párizsi békekonferencia fődelegátusa. 1947-től az USA-ban az indianai egy. tanára volt. Főként francia irodalomtörténeti munkái mellett kisebbségi joggal is foglalkozott. Cikkei jórészt a Magyar Szemlében jelentek meg. – M. A francia nyelv és műveltség Magyarországon a XVIII. sz.-ban (Bp., 1920); A kisebbségi jogok védelme (Bp., 1922).