Kezdőlap

Barát Irén (Temesvár, 1890. júl. 15.Bp., 1972. jan. 18.): tüdőgyógyász, Állami díjas (1970). Oklevelét a bp.-i egy.-en szerezte (1914). Hallgatóként az anatómiai, majd az élettani, végül a kórbonctani intézetben dolgozott, 1914-től ugyanott tanársegéd volt. 1917-től 1924-ig a Korányi Sándor vezette belgyógyászati klinika gyakornoka, majd tanársegédje, 1924-től 1970-ig, nyugdíjba vonulásáig a budakeszi Erzsébet Szanatórium (ma Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet) főorvosa volt. A Magy. Orvosok Tuberkulózis Egyesületének titkára (1934–1971), a TBC-szakcsoport (1958–1964) és a belőle alakult Korányi Frigyes TBC és Tüdőgyógyász Társaság (1964–1969) elnöke, a tüdőgyógyász társadalom egyik vezető egyénisége volt. Fő érdeme, hogy a betegágy melletti orvosi tevékenység minőségének biztosítására törekedett. Ezt szolgálta több mint 30 közleménye is. 1963-ban Korányi emlékéremmel tüntették ki. – Irod. Böszörményi Miklós: B. I. (Tuberkulózis és Tüdőbetegségek, 1972. 2. sz.); B. I. (Orv. Hetil., 1972. márc. 19.).