Kezdőlap

Baráth Zoltán (Pestújhely, 1924. márc. 1.Nagykanizsa, 1982. okt. 2.): biológus, egyetemi tanár. A bp.-i tudományegy.-re 1943-ban iratkozott be. Tanulmányait a háború megszakította, s a hadifogságból visszatérve 1950-ben szerzett oklevelet. Ezt követően az Agrártud. Egy. Kertészeti Karán lett tanársegéd. 1957-től gimnáziumban tanított, s később a Természettud. Múz. Növénytárának kutatója lett. 1965–75 között az MTA Vácrátóti Botanikai Kutató Intézetében dolgozott. 1966-ban doktorált. 1975-ben Nagykanizsára, az Agrártud. Egy. Agronómiai Karára nevezték ki tanszékvezetővé, s itt dolgozott haláláig. Florisztikai és taxonómiai tárgyú publikációi a Földrajzi Értesítőben, az MNM folyóiratában és a vácrátóti intézet kiadványaiban jelentek meg. Az Akadémiai Kiadó Biológiai Lexikonának munkatársa volt. – Részt vett a növénytársulások ökológiai minősítésére és összehasonlítására szolgáló ún. TWR értékekről összeállított alapvető tanulmány elkészítésében, 1967-ben. Jelentős részt vállalt a Bükk-hegységi vegetáció-kutatásban és az országos gyomfelvételezésekben. Értékesek a felhagyott szőlőkről készített növénytakaró-vizsgálatai. – Irod. Simon T.–Koltay A.: B. Z. emlékére (Bot. Közl., 1984. 1–2. sz.).