Kezdőlap

Barátosi-Balogh Benedek (Lécfalva, 1870. ápr. 4.Bp., 1945. febr. 3.): mandzsu-tunguz kutató. 1899-től fővárosi tanító, 1905-től 1917-ig polg. isk. tanár, 1927-től 1936-ig igazgató. Távol-keleti útjai során 1908–09-ben és 1914-ben az Amur alsó folyásánál élő népek, elsősorban a nanajok (goldok) körében nyelvi és néprajzi anyagot gyűjtött. A háborús viszontagságok miatt 39 ládányi tárgyi gyűjteményéből csak 500 db került a bp.-i Néprajzi Múz.-ba. Itt őrzik kéziratos feljegyzéseit is. A Horthy-korszakbeli turanizmus, a kalandos őstörténeti elméletek képviselője. – M. Baráthosi turáni könyvei (I–XVIII., Bp., 1926–42). – Irod. Diószegi Vilmos: Az első magyar mandzsu-tunguz kutató (Ethnografia, 1947).