Kezdőlap

Barcsai Ákos (1610Kozmatelke, 1661. júl. eleje): Erdély fejedelme. Erdélyi főnemesi család sarja. Bethlen Gábor udvarában nevelkedett. 1642-ben I. Rákóczi György követe a portán. 1644-től lugosi és karánsebesi bán, 1648-tól Hunyad vm. főispánja. 1657-ben fejedelmi tanácsos, 1658-ban II. Rákóczi György lengyelo.-i hadjárata idején fejedelmi helytartó. 1658. szept. 14-én Köprülü kinevezte nagyvezérré, majd okt. 11-én az ogy. megválasztotta fejedelemnek. 1661. jan. 6-án – miután seregeit Kemény János megverte – trónjáról lemondott. Kemény János mégis elfogatta, Görgény várába záratta, majd Kővárra szállítása közben megölette. – Irod. Erdélyi Alajos: B. Á. fejedelemsége (Századok, 1906).