Kezdőlap

Barcsai László (1772Piski, 1814. szept. 5.): Hunyad vm. alispánja, majd főbírája. A 18. sz. végén Boér Sándorral együtt megindította az Erdélyi Játékos Gyűjtemény c. színműsorozatot, melynek 1793-ban négy kötete jelent meg. Ebben több műfordítása, ill. költői átdolgozása is napvilágot látott. Színdarabfordításaival a Kolozsvárt 1792-ben megalakult második m. színtársulatnak sietett segítségére. – M. Fayel (szomorújáték, Kolozsvár, 1793); A jártos-költes vőlegény (vígjáték, Kolozsvár, 1793); A tolvajok (szomorújáték, Kolozsvár, 1793). – Irod. Bayer József: A nemzeti játékszín története (I., Bp., 1887); Császár Elemér: A német költészet hatása a magyarra a XVIII. sz.-ban (Bp., 1913).