Kezdőlap

Bárczay János (Abaújkér, 1900. júl. 20.Bp., 1985. júl. 27.): politikus. Jogi tanulmányait (1918–23) a kassai, majd a miskolci fogak.-a végezte, 1923-ban államtudományi doktorátust szerzett a bp.-i tudományegy.-en. Közben a debreceni gazdasági ak.-a tanult. 1921–24-ben szolgabíró, ill. alispáni titkár Borsod vm.-ben. 1924-től abaújkéri birtokán gazdálkodott, részt vett a vm. gazdasági egyesületének, ref egyházának és tv. hatóságának életében. 1932–1944 között kormánypárti ogy.-i képviselő, 1939–40-ben a Magy. Élet Pártjának egyik alelnöke. 1939–40-ben a Kassán megjelenő Felvidéki Újság szerk.-je. 1940. nov.-től 1944. márc.-ig, a német megszállásig földművelésügyi min.-i államtitkár és a min. állandó h.-e. 1942. febr.-ban egyidejűleg árvízvédelmi kormánybiztos lett. 1934–40-ben az Abaúj-Torna vm.-i Gazdasági Egyesület alelnöke, 1936–40-ben a Magy. Faisk. Szövetség elnöke, 1932–1944 között a Magy. Családvédelmi Szövetség társelnöke. 1944. márc.-tól 1945. ápr.-ig birtokán gazdálkodott. 1945–1951 között nyugdíjas. 1952-ben kitelepítették Jászdózsára, nyugdíját megvonták, gyári munkás lett. 1960-ban vonult nyugállományba és visszaköltözött Bp.-re.