Kezdőlap

Bárd Miklós, Kozma Ferenc (Marcali, 1857. febr. 26.Bp., 1937. máj. 4.): költő. Kozma Andor testvére. Előbb a műegy.-re iratkozott be, majd 1878-ban katonai pályára lépett. 1918-ban mint honvéd tábornok nyugdíjba ment. Már műegy.-i hallgató korában jelentek meg versei Rimay Kálmán álnéven. Lírája konzervatív, verseiben dicsőítette a háborút, elkeseredetten támadta a forradalmat, a Tanácsköztársaságot. 1904-től a Kisfaludy Társ. tagja. – M. B. M. művei (I–VI., Bp., 1940–43). – Irod. Schöpflin Aladár: B. M. (Nyugat, 1937); Merényi Oszkár: B. M. (Kaposvár, 1939); Komlós Aladár: A magyar költészet Petőfitől Adyig (Bp., 1959).