Kezdőlap

Bardócz Lajos (Szászfalu, 1832. aug. 9.Szászfalu, 1898. okt. 27.): természettudományi író. A pesti egy.-en 1859-ben jogtudományi, oklevelet szerzett. 1861-ben ügyvéd lett 1863-tól a kassai jogak.-n a történelem és a statisztika tanára. 1865-ben betegsége miatt tanári pályáját felhagyni kényszerült s szülőföldjére tért vissza. Érdeklődése mindinkább a természettudományok felé fordult. Ezek köréből számos ismeretterjesztő cikket írt, melyek napilapokban és folyóiratokban (Vasárnapi Újság, Képes Ujság, Ország Tükre stb.) jelentek meg. Két alábbi nagyobb munkáját az MTA pályadíjjal jutalmazta. – F. m. A felfedezések és találmányok története (Pest, 1865); A mechanika alapvonalai (Bp., 1874).