Kezdőlap

Bardócz Pál (Kézdivásárhely, 1864Bp., 1931. szept. 1.): tanító, pedagógiai író. 1898-tól a székesfőváros elemi iskoláinál működött, 1905-től ig., majd szakfelügyelő. Megindította a Kisdednevelők Könyvtárát, egy ideig szerk. a Magyar Tanítók Kaszinóját. Összeállította a főváros elemi iskoláinak helyi tantervét. – F. m. Képek a kisdednevelés köréből (Bp., 1915); Montessori nevelési rendszere és módszere (Finánczy Ernő előszavával, Bp., 1924); A népiskolai tankönyvek szerkesztéséről és bírálatáról (Bp., 19z7).