Kezdőlap

Bárdos Ferenc (Újpest, 1880. dec. 31.Bp., 1959. febr. 8.): szociáldemokrata vezető, a Vas- és Fémmunkások Központi Szövetségének elnöke. 11 éves korában lakatosmesterséget kezdett tanulni. 1895-ben belépett az SZDP-be. Vidéki, majd külföldi gyárakban szakmunkásként dolgozott. Az USA-ban, ahol két és fél évet töltött, részt vett a munkásmozgalomban és a Népakarat c. szocialista lapot szerk. Bp.-re visszatérve 1905-től 1909-ig az ácsok orsz. szakegyletének titkára, majd a Kerületi Munkásbiztosító Pénztárhoz került. 1915-ben a Munkás Rokkantsegélyző és Nyugdíjegylet titkára, később főtitkára. A Horthy-korszakban tevékenyen részt vett a szakszervezeti tanács és az SZDP munkájában, mindkettő vezetőségének tagja, a Vas- és Fémmunkások Központi Szövetségének elnöke. Igazgatósági tagja volt a Törekvés Takarékpénztárnak és a Corvina biztosító vállalatnak. 1934-től a Hermes Biztosító Rt. vezérig.-ja. 1928-tól egy cikluson át szociáldemokrata párti ogy.-i képviselő.