Kezdőlap

Bárdos László (Szalárd, 1897. máj. 30Bp., 1960. szept. 20.): újságíró, elbeszélő, dramaturg. 1918-ig a Pesti Hírlapnak dolgozott. 1919-ben belépett a KMP-be. 1919-től 1924-ig a Szabadság c. erdélyi lap munkatársa, majd 1935-ig az Esti Lap (Nagyvárad) szerk.-je. 1932-ben a Sallai Imre és Fürst Sándor halálos ítélete ellen tiltakozó röpirat szerkesztése miatt kitiltották Mo. területéről. 1935-től a Nagyvárad és a Nagyváradi Napló szerk.-je, ill. felelős szerk.-je; részt vett az erdélyi illegális kommunista párt Egy Hét, majd Szabad Szó c. hetilapjának kiadásában. 1941-ben az Újságíró Kamara kizárta tagjai sorából. 1944. márc. 19-én letartóztatták és Németo.-ba hurcolták. 1945-ben hazatért Romániába, az Új Élet, majd a Fáklya olvasószerk.-je, 1949-től 1951-ig a Nagyváradi Állami Magyar Színház dramaturgja volt. 1951-től Bp.-en a Magyar Rádió és Televízió dramaturgja. Verseket, novellákat, ifjúsági regényt írt, több rádióhangjátékát közvetítették. – F. m. Dzsidáskapitány (ifjúsági r., Bp., 1954); Melkun Menyhért utazása (ifjúsági r., Bp., 1956).