Kezdőlap

Bárdosi János (Herény, 1933. máj. 10.Szombathely, 1983. aug. 17.): néprajzkutató, muzeológus. 1957-ben muzeológia–néprajz szakos diplomát szerzett az Eötvös Loránd Tudomány egy.-en (ELTE). Dolgozott a bp.-i Néprajzi Múzeumban és a Győri Xantus János Múzeumban. 1958-tól nyugdíjazásáig a szombathelyi Savaria Múzeum munkatársa volt. Tárgyi néprajzzal, ezen belül település- és építkezéskultúrával foglalkozott. Az ő irányítása alatt épült a Vasi Müzeumfalu. Tanulmányai, cikkei jelentek meg a Vasi Szemle, az Ethnographia és a Soproni Szemle c. folyóiratban, valamint a Vas megyei Múzeumi Értesítőben és a múzeum évkönyveiben. – F. m. Pajtáskertek Gencsapátiban (Szombathely, 1958); A magyar Fertő tapogató halászata (Szombathely, 1960); Szentivánfai anekdoták (Szombathely, 1961); Kenézdíszített házoromzatai és kapufái (Szombathely, 1961). – Irod. Bándi Gábor: B. J. néprajzkutató (Vasi HonismeretiKözlemények, 1983. 2. sz.); Szilágyi Miklós: B. J. (Honismeret, 1984. 1. sz.); Domonkos Ottó: A szülőföld kutatója (Műhely, 1985. 3. sz.); Barabás Jenő: B. J. (Ethnogr., 1985. 2–3. sz.).