Kezdőlap

Bariska Mihály (Gyöngyös, 1902. szept. 12.Szombathely, 1966. nov. 2.): pedagógus. A bp.-i tudományegy.-en német-francia szakos középisk. és a Közgazdaságtudományi Karon felsőkereskedelmi isk. tanári oklevelet, majd gr. Széchenyi István és a francia irodalom c. dolgozatával bölcsészdoktori címet (1928) szerzett. Pályáját 1929-ben bp.-i felsőkereskedelmi isk.-ban kezdte. 1935-től a bp.-i József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egy. közgazdaságtudományi karán is tanított. 1941-től Szombathelyen tanár, 1959–66-ban a szombathelyi Tanítóképző Intézet nyelvi szakcsoportjának vezetője. Elnöke volt az Orsz. Nyelvi Szakbizottságnak. Német és orosznyelvi tankönyveket írt. – Irod. B. M. (Idegen Nyelvek Tanítása, 1967. 1. sz.).