Kezdőlap

Barkóczy Ferenc, gróf (?Palóc, 1709. júl.): kállói várparancsnok, kuruc generális. 1683-ban csatlakozott Thökölyhez és vele a nagyvezér táborába ment. Thököly ~t bízta meg a dunántúli felkelés szervezésével. A bécsi ostrom meghiúsulása után a visszavonuló Thökölytől elpártolt. 1685-ben zempléni főispán, 1687-ben grófi címet nyert. 1704-ben Kassán a kurucok fogságába került, majd sógora, Károlyi Sándor hatására hűséget esküdött a fejedelemnek. Rákóczi generálissá s a nemesi felkelés vezérévé tette, 1706-ban rábízta a szolnoki kapitányságot.