Kezdőlap

Barkóczy Ferenc, gróf (1650es évek–? ): kuruc generális, ~ Ferenc várparancsnok fia. 1686-ban Zemplén vm. főispánja. 1682-ben kassai vicegenerális. 1703 őszén csatlakozott Rákóczihoz, aki ezredessé, generálissá, majd mezei marsallá nevezte ki. 1703-ban a Duna-Tisza közti terület kommandírozó generálisa, 1707-ben az érsekújvári kerület h. főparancsnoka. 1705-ben szenátor. 1711. jan.-ban Csicsva várát feladta Pálffy Jánosnak, és maga is meghódolt.