Kezdőlap

Barkóczy Sándor, báró (Nagyazar, 1857. dec. 16.Bp., 1925. máj. 24.): kultúrpolitikus. Jogi tanulmányait Kassán és Bp.-en végezte. 1878-ban az igazságügymin.-ba, 1879-ben a vallás- és közoktatásügyi min.-ba került, ahol 1904-től min. tanácsos és 1912-ig a középisk. ügyosztályt vezette. A katolikus tanárok létszámát kívánta növelni. Ellenfelei ezért nevezték „fekete bárónak”. Az Urak Kongregációjának vezetője volt. – Irod. Tomcsányi Lajos: báró B. S. (Bp., 1925); Péter László: Juhász Gyula és a „fekete báró” B. S. (Szeged, 1960).