Kezdőlap

Barlai Ervin (Korompa, 1899. jún. 19.Bp., 1967. júl. 4.): erdőmérnök, közgazdász. ~ Béla kohómérnök fia. Oklevelet Sopronban a Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főisk.-n szerzett (1923). 1923-tól a Zala vm.-i Lenti-ben dolgozott. A bécsi döntést követően a Latorica Rt. élére nevezték ki. 1945 után Bp.-en a Magy. Állami Erdőgazdasági Üzemek (MÁLLERD) ügyvezető ig.-ja lett. Ekkor írta Erdőgazdaságpolitikai irányelvek c. tanulmányát (1946). Sürgette a gyorsan növő fafajok, elsősorban a nyárfások területének növelését, a faipari technológia korszerűsítését, az erdőfelújítások fokozását, a legeltetés megszüntetését. 1950-től a Faipari Kutató Intézetben dolgozott nyugdíjazásáig, 1960-ig.– F. m. Fontosabb fafajaink meghatározása makroszkópikus úton (Bp., 1952). – Irod. Madas András: B. E. (Az erdő, 1968. 1. sz.).