Kezdőlap

Barna István (Bp., 1920. máj. 29.Bp., 1986. nov. 16.): zeneszerző, zenetörténész, zenekritikus. Tanulmányait a bp.-i Nemzeti Zenedében (1942–43), majd a bp.-i Liszt F. Zeneműv. Főisk.-a (1945–48) végezte. 1946–49-ben a Zenei Szemle társszerk.-je; 1950–57 között a győri zenei szakközépisk. zeneszerzés és zeneelmélet tanára; 1962-től 1970-ig a Zeneműkiadó Vállalat szerk. je. Szános tanulmánya, cikke, koncert-, könyvés lemezkritikája jelent meg hazai és külföldi folyóiratokban (Zenei Szemle, Új Zenei Szemle, Music Revue); műismertetések műsorfüzetekben és hanglemezborítókon. A Zenei Lexikon (1965) és a Brockhaus Riemann (zenei) Lexikon munkatársa. – M. Ungarischer Simplicissimus (Adalékok a 17. sz. magyar zenei művelodéstörténetéhez. Zenetud. Tanulm. I. 1953); Erkel Ferenc első operái az egykorú sajtó tükrében (Zenetud. Tanulm. 19S4); Erkel nagy művei és a kritika (Bp., 1955); Orökmuzsika (zenetörténeti olvasmányok, Bp., 1959, 1977); Szervánszky Endre (Bp., 1965); Ránki György (Bp., 1966); Georg Friedrich Händel életének krónikája (Bp., 1972); Johann Sebastian Bach életének krónikája (Bp., 1974); Örök muzsika (Bp., 1977). – Irod. Pernye András: Zenetörténeti olvasmányok (Kritika, 1977. 9. sz.); Búcsúzunk B. L-tól (Muzsika, 1987. 1. sz.).