Kezdőlap

Barna János (Mád, 1896. márc. 31.Bp., 1986. júl. 1.): vegyészmérnök. 1914-ben érettségizett Kassán, majd 1918-ban a bp.-i műegy.-en vegyészmérnöki oklevelet szerzett. 1919-től 1949-ig a Magy. Posta szolgálatában állt, a Posta kísérleti Állomáson dolgozott mint postafőmérnök, posta műszaki tanácsos és 1941-től mint műszaki ig. A posta által felhasznált anyagok minőségének ellenőrzésével foglalkozott, majd részt vett egy forgóhengeres viszkoziméter megszerkesztésében. Itt kötött barátságot a későbbi Nobeldíjassal, Békésy György fizikussal, aki az ő támogatásával került 1946-ban a stockholmi Karolinska Intézetbe. 1950–51-ben a Vegyesbányászati Vállalat laboratóriumvezetője. 1951-től a Bányászati Kutató Intézet tudományos munkatársa, majd főmunkatársa 1969-ig, nyugdíjazásáig; ezt követően 1977-ig tudományos tanácsadó. Az utóbbi helyen a hazai betonitok ipari hasznosításának problémáival foglalkozott, s e témában számos tanulmányt tett közzé hazai és külföldi szaklapokban. Tagja volt az Orsz. Találmányi Hivatal Betonit Bizottságának. – F. m. Hazai betonitok tulajdonságai a felhasználhatóság szempontjából (Bp., 1952); A betonitok ipari felhasználása (Bp., 1954). – Irod. Ipolyi Károly: B. J. (Posta és Távközlési Szaklap, 1986. 11. sz.); Publikációinak bibliográfiája (Bányászati Kutató Intézet Közleményei, 1972. 1–2. sz.).