Kezdőlap

Barna Péter (Bp., 1920. dec. 19.Bp., 1969. júl. 3.): jogász, egyetemi tanár, az állam- és jogtudományok doktora (1960). A debreceni egy. jogi karán volt hallgató, tanulmányait a háború miatt félbe kellett hagynia. 1945 után a Belügymin.-ban dolgozott. Közben a jog- és államtudományok doktorává avatták (1948). Alezredesi rendfokozatot kapott, bírói és államügyészi szakvizsgát tett (1951). 1953-55-ben aspiráns volt, 1955-ben kandidátus lett. Az ELTE jogi karán 1959-től a büntető eljárásjogot oktatta, 1960-tól tanszékvezető. Számos szakbizottság tagja volt. A büntetőjog általános és különös része, valamint a büntető eljárásjog köréből jelentek meg szakcikkei, tanulmányai. – F. m. A magyar büntető törvényhozás fejlődésének vázlata a felszabadulástól (Bp., 1956); Az állam belső biztonsága elleni bűntettek (Bp., 1958); A szocialista állam büntetőjogi védelme (Bp., 1961); A bűnüldözés elvi kérdései (Bp., 1971).