Kezdőlap

Baross Károly (Deménd, 1865. febr. 28.Bp., 1905. jan. 3.): gazdasági szakíró, borászati szakember. A magyaróvári gazdasági ak. elvégzése után keszthelyi gazdasági intézősegéd 1886-ig, utána az Orsz. M. Gazdasági Egyesület (OMGE) titkára lett. 1896-ig elsősorban borászati és agrárpolitikai újságírással foglalkozott, több szaklapot szerk. 1896–1901-ben a Magy. Agrár- és Járadékbankban a szőlők rekonstruálására folyósított kölcsönök osztályát vezette. A nagy tömegű, egyöntetű kereskedelmi áru előállítására a szőlőtermés együttes feldolgozását, okszerű kezelését, a bor és a csemegeszőlő értékesítését elősegítő pinceszövetkezetekre meghirdetett pályázatot ~ és Zigány Zoltán nyerte el. A pályadíj alapján kidolgozott alapszabályminta (1899) szerint alakulhattak meg a szövetkezetek az Orsz. Központi Hitelszövetkezetek tagjaként. 1902-ben agrárprogrammal ogy.-i képviselővé választották. Idegbaja miatt 1903-tól szanatóriumban élt. – F. m. Szőlőink újjáalakítása (Bp., 1890); A mezőgazdasági érdekképviselet szervezése (Bp., 1892); Vámpolitikánk (Bp., 1895); Magyar agrárpolitika (Megjegyzések Tisza István „Magyar agrárpolitika” c. röpiratára. Bp., 1897); A pinceszövetkezetekről (Bp., 1899); A szőlőművelés politikája (Bp., 1900). – Irod. Liptai Andor: B. K. élete és működése (Bp., 1911).