Kezdőlap

Barra György (Zilah, 1902. márc. 26.Bp., 1970. okt. 31.): pedagógus. A bp.-i tudományegy.-en matematika-fizika szakos tanári oklevelet szerzett (1925). Gimn. tanár, 1937-től Debrecenben az egy. gyakorló gimn.-ának vezető tanára, a matematika tanításának korszerűsítésével foglalkozott. Min. tanácsos a Vallás- és Közoktatásügyi Min. (VKM)-ban (1945–49), majd gimn. tanár, szakfelügyelő Bp.-en. Gyermeklélektani állomások szervezését szorgalmazta a nagyobb iskolaközpontokban és rendszeresen végzett alkalmassági vizsgálatokat. – F. m. A mennyiségtan tanítása (Debrecen, 1943); A lélektan a mai köznevelésben (A Köznevelés évk.-e, Bp., 1948); Az új osztályozás (Köznevelés, 1948).